free online slot machines with bonus games

Loga

Nabízím vám tvorbu loga, vizitek, firemních tiskopisů, firemních složek (desek), hlavičkových papírů, formulářů, obálek, zkrátka vše co patří souhrnně do oblasti takzvané Corporate identity a co prezentuje vaši firmu, organizaci.

Tvorba loga / značky je jednou z hlavních kreativních činností, kterými se zabýváme. Snažíme se při jeho tvorbě docílit pokud možná co nejčistšího a vizuálně co nejjednoduššího řešení. Díky tomu je logo snadno zapamatovatelné a jeho užití snadné a to v rámci všech možných druhů médií (tisk, web, reklamní předměty, potisk vozů atd.) Snažíme se, aby každé logo, které vytvoříme, bylo naprosto jedinečné, mělo svůj osobitý styl a odpovídalo představě a charakteru zákazníka.

Proces tvorby loga prochází mnoha různými fázemi a zpravidla trvá mezi 7-21 dny. Doba může být samozřejmě i kratší, ale je potřeba počítat rovněž s tvorbou manuálu logotypu, který umožní zákazníkovi užití loga na všech myslitelných materiálech. Manuál specifikuje logo, jeho konstrukci, popisuje jeho povolené užití, kódy barev a obsahuje logo samotné ve vektorovém formátu, který je možno kdykoliv zvětšit či zmenšit beze ztrát do jakéhokoliv rozměru.
Cena je stanovena individuálně za dílo, v příp. hodinové sazby 500 Kč/h.

  • Analýza zadání (cílová skupina, konkurence, vlastnosti loga – barvy, písmo, charakter služby či produktu zákazníka)
  • Návrhy (vytvoříme elektronické návrhy loga. Narozdíl od konkurence neomezujeme počty návrhů. Zodpovědnost za  návrhy z nichž si vyberete ten váš finální přebírám na svá bedra. Vy – neriskujete.
  • Finální úprava 1 varianty navržených logotypů
  • Tvorba manuálu logotypu